### گلهای فصلی

تعداد بازدید:۳۰۹۸

 Seasonal Flowers

 

آماده سازی خاک

برای کشت باید ابتدا خاک باغچه را شخم زد و با خاک نرم و یا کود پوسیده دامی (کود حیوانی) تقویت کرد، خاک باید از زهکش مناسب برخوردار باشد در صورتی که خاک باغچه زهکش مناسب ندارد می توان با اضافه کردن ماسه به زهکش خاک کمک کرد. بعد از مخلوط کردن بستر، خاک را خوب آبیاری می کنیم.  مکان کاشت باید از حداقل 3 الی 7 ساعت تابش مستقیم نور خورشید برخوردار باشد در سایه قرار گرفتن گل باعث رشد ساقه ها و عدم گلدهی گیاه می شود گل های پژمرده را هرس کرده تا گل های جدید رویش کنند.

 

کاشت بذر

بذرها را بر روی سطح خاک بپاشید و روی بذر را با حداکثر نیم سانتیمتر خاک نرم بپوشانید. (بذرها را با رعایت فاصله مناسب از یکدیگر بکارید و برای رشد بهتر گل، خاک نرم را روی بذر الک کنید) سپس خاک را تا سبز شدن بذرها مرطوب نگه دارید. به آفتاب کامل نیاز دارند، ولی در مکان‌هایی که سایه نسبی دارد نیز رشد می‌کنند. پس از سبز شدن گیاه آبیاری محصول به روزی یک بار و یا یک روز در میان کاهش پیدا می‌کند. آبیاری بیش از حد باعث پوسیدگی گیاه، و خشک ماندن گیاه نیز باعث از بین رفتن گیاه خواهد شد. در صورت کاشت در سینی نشا در هر خانه، دو یا سه بذر کاشته شود )دمای محیط باید بین 15 تا 27 سانتیگراد باشد در این مدت تا شروع جوانه زنی بذر ها را با اسپری کردن سطح خاک آبیاری می کنیم)

بهتر است خزانه کنیم. پس از جوانه زنی بذرها (گاهی چند روز بعد از کاشت و گاهی بعد از چند هفته جوانه می زنند). تقریبا یک تا سه ماه بعد از کاشت، وقتی جوانه های ما 4 تا 6 برگ داشتند و ساقه شان کمی قوی شد و به زمانی رسیدند که جابجایی را تحمل کنند، به باغچه یا گلدان منتقل می کنیم. در مکان های سرد سیر و برفی گلدان یا سینی بذر را با کیسه پلاستیکی شفاف بپوشانید و بعد از اینکه خطر سرمای زمستانی از بین رفت، گل‌های را در خاک بکارید. در صورتی که قصد آماده سازی در محیط  خانه را دارید می توانید در آخر زمستان در منزل اقدام به کاشت نمایید. برای این منظور ابتدا در گلدان مخلوطی از خاک خوب (ورمی کمپوست؛ خاک پرلیت؛ خاک پیت ماس؛ خاک برگ و ماسه) آماده کنید و خاک کشت را مرطوب و خیس کرده  و بذر را در بستر کشت قرار دهید و روی بذر ها را بپوشانید. توصیه می شود بستر را در مکانی آفتابی قرار دهید. برای حفظ رطوبت بسترکشت می توانید نایلونی شفاف بر روی بستر کشت قرار دهید. طول مدت جوانه زنی باید خاک مرطوب نگه داشته شود برای آبیاری از روش اسپری کردن استفاده کنید. برای تقویت گل می توان از کودهای رقیق شده رشد مخصوص گیاهان زینتی استفاده کرد .(کود مایع آهن)